EventetShiko të gjitha

There is no recent event

Wikimedians of Albanian Language User Group

Grupi i përdoruesve Wikimedianët e Gjuhës Shqipe ka për qëllim mbështetjen e komunitetit shqiptar të Wikipedias dhe projekteve tjera wiki, duke krijuar bashkëpunime, organizuar aktivitete dhe mbështetur projekte, të cilat promovojnë informacionin e lirë dhe kulturën e Wikipedias. Aktivitetet tona mbulojnë Shqipërine, Kosovën dhe pjesë të Maqedonisë kur flitet shqip.

Lexo më shumë

Wiki Weekend Tirana 2016 – Andis Rado [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Programet e punës tonë

Edukim

Edukim

Programi i edukimit synon zhvillimin e Wikipedias duke shfrytëzuar kapacitetin kognitiv të nxënësve, studentëve dhe edukatorëve.

Qëllimi i këtij programi është që të shtyjë mësuesit të përdorin Wikipedia si mjet mësimor, nëpërmjet së cilës studentët përmirësojnë shkathtësitë e tyre të shkrimit akademik, aftësitë teknike, mendimit kritik, hulumtimit dhe shkathtësitë e shkrimit të mediave, duke u bërë kontribues të njohurisë së lirë e cila arrin miliona njerëz.

GLAM

GLAM

Programi GLAM (“galeri, biblioteka, arkiva dhe muzetë”) fokusohet në krijimin e bashkëpunimit me institucioneve kulturore për të siguruar që Wikipedia dhe projektet e tjera të Wiki:

  • Përmbajnë informacion të plotë për fushat e tyre të ekspertizës,
  • Kontribojnë në misionet e këtyre institucioneve,
  • Krijojnë qasje më të shpejtë dhe të lehtë në njohuritë dhe koleksionet e këtyre institucioneve.

Komunikim

Komunikim

Duke synuar që të lidh qëllimet dhe praktikat e Wikipedia-s me aktivitetet tona në terren, programi i komunikimit fokusohet në rritjen e vullnetarëve, partnerëve, përmbajtjes dhe audiencës së re.

Ne organizojmë punëtori, gara, shëtitje të lira si aktivitete për të zhvilluar komunitetin dhe përmbajtjen në projektet Wiki si dhe bashkëpunojmë me mediat për të promovuar misionin dhe vizionin e Wikipedias.