Mos e bëj (konflikt interesi)!

Në parim, shkrimi i një artikulli për organizatën tuaj shihet si konflikt interesi. Kjo shkel konventën që artikujt e Wikipedia duhet të jenë sa më neutralë që të jetë e mundur. Prandaj është gjithmonë më mirë nëse dikush që nuk është i përfshirë drejtpërdrejt me organizatën tuaj të shkruajë një artikull në lidhje me të ose të plotësojë ose përmirësojë informacionin rreth saj.

 

Lehtësojauni të tjerëve të shkruajnë për ju

Ju e bëni këtë si më poshtë:

  • lidhje në faqen tuaj të internetit me burime të botuara dhe të besueshme (një gazetë cilësore, një revistë) që përshkruajnë organizatën tuaj, në mënyrë që ato të mund të shërbejnë si burim për artikullin.
  • bëjini të disponueshme tekstet në faqen tuaj të internetit nën një licencë Creative Commons në mënyrë që ato të jenë të përshtatshme për Wikipedia. Shihni Si ta bëj faqen time të përshtatshme për Wikipedia?