Çfarë është Wikidata? 

WIKIDATA është një databazë e të dhënave dytësore, falas, bashkëpunuese, shumëgjuhëshe që përmbledh të dhëna për të mbështetur Wikipedia, Wikimedia Commons, projektet e tjera wiki të lëvizjes Wikimedia dhe këdo në botë.

Kjo databazë e hapur njohurish mund të lexohet dhe redaktohet nga njerëz dhe makina.  Ka funksionin e depos qëndrore për strukturimin e të dhënave për projektet Wikimedia dhe të tjera.

Ndiqni videot me udhëzime më poshtë për të mësuar si të krijoni dhe shtoni të dhëna në Wikidata.

0 Hyrje në WIKIDATA

1 Editimi i parë në WIKIDATA

2 Plotësimi i një artikulli ekzistues në Wikidata

3 Krijimi i një artikulli të ri në Wikidata