Ajo që shkruani është ajo që shihni
Ndërfaqja e Wikipedia-s është e ngjashme me Word-in dhe programet e tjera të përpunimit të fjalëve. Ne e quajmë ndërfaqen Visual Word Processor, dhe është një redaktues “Ajo që shihni është ajo që merrni (WYSIWYG)”. Kjo do të thotë që ndërfaqja duket si faqja përfundimtare e Wikipedia-s.

Klikoni në skedën “Redakto” të çdo artikulli të Wikipedia-s për të hapur përpunuesin e tekstit. Nëse e bëni këtë për herë të parë si përdorues i ri, do të shihni një numër pikash blu mbi të cilat mund të klikoni. Pastaj do të shihni më shumë shpjegime rreth butonave të ndryshëm.