Askush nuk është shefi në Wikipedia
Enciklopedia mund të redaktohet nga kushdo dhe kushdo mund të shkruajë një artikull të ri, me kusht që të jetë në përputhje me udhëzimet. Komuniteti vullnetar që mban dhe shkruan Wikipedia merr vendime së bashku.

Ndërtimi i besimit me kontribute të mira
Komuniteti monitoron nga afër redaktorët e rinj, duke kontrolluar në mënyrë aktive redaktimet e tyre dhe ndonjëherë i heq kontributet e tyre nëse ka dyshime. Gradualisht ju ndërtoni besim me cilësinë e punës suaj në Wikipedia, domethënë kur kontribuoni vazhdimisht në mënyrë konstruktive në Wikipedia.

Administratorët
Administratorët janë vullnetarë të zgjedhur nga komuniteti për të kryer disa detyra shtesë, të cilat vetëm ata janë të autorizuar t’i bëjnë. Detyrat e tyre përfshijnë:

  • bllokimi i njerëzve që nuk respektojnë rregullat
  • heqja e artikujve që nuk përmbushin udhëzimet
  • mbrojtja e artikujve nëse njerëzit nuk u shtojnë atyre informacione enciklopedike shumë shpesh.

Kërkoni gjithashtu ndihmë nga një administrator për këto lloj gjërash!

Administratorët nuk e përcaktojnë përmbajtjen e enciklopedisë, ata zbatojnë vetëm vendimet e komunitetit.

Lexoni më shumë:
https://sq.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administrator%C3%ABt