Çdokush mund të shkruajë artikuj në Wikipedia ose të shtojë informacion. Edhe ti! Thjesht klikoni në butonin ‘redakto’ që shihni në krye të djathtë të një artikulli në Wikipedia.

Vullnetarët e Wikipedias
Nëse kontribuoni rregullisht në Wikipedia, ne ju quajmë ‘redaktor aktiv’. Këta redaktorë aktivë punojnë në baza vullnetare dhe formojnë një komunitet: Wikipedianët. Qindra Wikipedian janë aktivë në Wikipedian Shqip dhe komuniteti në mbarë botën përbëhet nga dhjetëra mijëra njerëz. Ata shkruajnë artikuj, kontrollojnë kontributet dhe bëjnë përmirësime.

Artikujt nuk kanë pronar
Një artikull nuk ka një ‘pronar’ ose ‘autor kryesor’, siç është rasti me shumë botime shkencore. Të gjithë mund të kontribuojnë në të shkruarit dhe të menduarit. Prandaj mos ngurroni të bëni një përmirësim!

Përjashtim: Artikuj të Sigurt
Ndonjëherë një artikull mbrohet për redaktim. Kjo ndodh me artikujt të cilëve shpesh u shtohet informacion jo enciklopedik, ose që shpesh dëmtohen qëllimisht. Ekzistojnë dy nivele sigurie:

  • siguri e plotë: vetëm administratorët lejohen të modifikojnë artikullin
  • siguri e pjesshme: vetëm përdoruesit e regjistruar, llogaria e të cilëve është më shumë se 4 ditë e vjetër lejohen të bëjnë ndryshime

Megjithatë, mund të lini një sugjerim me përmirësimin tuaj në faqen e diskutimit të një artikulli.