Nëse keni krijuar një llogari dhe jeni regjistruar, do të keni gjithashtu një faqe shënimesh ‘Livadhi vetjak’ ku mund të praktikoni. Kjo është në menunë lart djathtas.

Livadhi juaj funksionon njësoj si faqet e tjera në Wikipedia, me përjashtim të faktit se nuk kontrollohet nga të tjerët. Eksperimentoni me ilustrime, tekst dhe paraqitje këtu apo shkruani draftin e parë të artikullit tuaj.

Livadhi juaj është në dispozicion për ta parë të tjerët. Nëse dëshironi, mund t’u kërkoni të tjerëve të lexojnë dhe të ju japin këshilla.

E rëndësishme: kurrë mos kopjoni pjesë të tekstit nga burime të tjera në internet drejtpërdrejt në livadhin tuaj. Kjo është një shkelje e të drejtës së autorit dhe ju rrezikoni që teksti juaj të hiqet përsëri. Shkruani gjithmonë me fjalët tuaja!

 

Krijoni faqen e livadhit tuaj personal në Wikipedia

Nëse shkronjat janë ende të kuqe, krijoni faqen në fillim. Ju e bëni këtë duke klikuar mbi fjalën ‘Livadhi vetjak’. Më pas do të çoheni në faqen e livadhit tuaj.

Shkruani një tekst në fushën poshtë titullit, më pas klikoni butonin blu ‘publikoni faqen’.

 

 

Do të shihni një ekran ‘ruani ndryshimet tuaja’ që ju kërkon të tregoni se çfarë keni ndryshuar. Kjo është e rëndësishme sepse redaktuesit e tjerë të Wikipedias mund të shohin shpejt atë që keni bërë. Përshkruani veprimin tuaj, p.sh. ‘faqe e krijuar’ dhe klikoni përsëri në butonin blu ‘publikoi faqen’.

 

 

Tani keni krijuar faqen tuaj të livadhit vetjak. Lidhja e kuqe në meny është bërë blu.