Wikimedia Commons është depoja e mediave të Wikipedia-s me mbi 70 milionë foto, ilustrime, modele 3D, skedarë audio dhe video. Nëse shihni një ilustrim me një artikull në Wikipedia, ai është nga Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons (e njohur si Commons) është e ngjashme me faqet kryesore të internetit të fotografive si Flickr dhe Shutterstock, por ka disa dallime kryesore:

  • Materiali në Wikimedia Commons ka për qëllim të ofrojë mbështetje audiovizive për përmbajtjen në Wikipedia dhe faqet e tjera të internetit. Pra duhet të ketë ndonjë përmbajtje edukative apo shkencore. Wikimedia Commons nuk është një vend i përshtatshëm për fotografitë familjare.
  • Wikimedia Commons nuk shfaq asnjë reklamë, pasi është një faqe interneti jofitimprurëse ashtu si Wikipedia.
  • Materiali në Wikimedia Commons është falas për t’u shkarkuar dhe përdorur, me kusht që t’u përmbaheni disa marrëveshjeve të përdorimit (p.sh. përmendja e emrit të krijuesit). Ju nuk keni nevojë të krijoni një llogari për këtë.
  • Informacioni në Wikimedia Commons që është i pranishëm me median (metadata) mund të përshtatet ose zgjerohet nga kushdo (përfshirë ju), ashtu si në Wikipedia.
  • Ju gjithashtu mund të shtoni imazhe në Wikimedia Commons vetë, me kusht që ta bëni këtë në kushte të caktuara. Ju duhet një llogari për këtë.
  • Wikimedia Commons u themelua në vitin 2004. Gjuha zyrtare në platformë është anglishtja.