Creative Commons është një organizatë që ka krijuar një sistem që i lejon krijuesit të tregojnë me lehtësi se të tjerët mund të përdorin, ndajnë dhe/ose modifikojnë punën e tyre (p.sh. muzikë, tekst, foto, ilustrime), në kushte të caktuara. Ne e quajmë këtë licenca Creative Commons.

Gjashtë variante të licencave Creative Commons
Këto licenca janë në dispozicion në gjashtë variante të ndryshme me kushte të ndryshme, nga të lira në të rrepta. Vetëm licencat më të hapura në seksionin e gjelbër të diagramit më poshtë mund të përdoren në Wikipedia dhe faqet e internetit të lidhura me to (si p.sh. Wikimedia Commons).

Licencat e Creative Commons në Wikipedia
E gjithë përmbajtja në Wikipedia është përmbajtje falas që duhet të ripërdoret dhe të modifikohet, duke përfshirë edhe për qëllime komerciale. Prandaj, kur shtoni ose ndryshoni tekst në një artikull, kur ruani ndryshimet tuaja, automatikisht pranoni që kontributi juaj të jetë publikuar me një licencë Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 .

Përdorimi është gjithmonë falas dhe i pakthyeshëm
Me të gjitha këto licenca, krijuesit japin leje për përdorimin falas (si në të lirë) të punës së tyre. Për më tepër, licencat janë të pakthyeshme: pasi një vepër të jetë lëshuar nën një licencë Creative Commons, ajo nuk mund të rikthehet.

Licencat Creative Commons = ripërdorim i lehtë
Nëse bëni një foto, video ose vizatim, ju e zotëroni atë. Ju gjithashtu keni automatikisht të drejtën e autorit mbi veprën. Kjo do të thotë që ju mund të kontrolloni se si përdoret puna juaj dhe kush mund ta përdorë atë. Nëse një vepër nuk ka licencë CC, duhet të kërkoni veçmas leje nga krijuesi nëse mund ta përdorni. Kjo e bën të ndërlikuar ripërdorimin (ligjor) të punës krijuese. Nëse përdorni një licencë CC, është menjëherë e qartë për të gjithë se çfarë ju lejohet të bëni me punën tuaj. Kjo e bën ripërdorimin më të lehtë, dhe në këtë mënyrë promovon kreativitetin.

Më shumë informacion:

When we share, everyone wins